משקעים בקיבוץ אל-רום, צפון הגולן

הודעות לאנשי אל-רום
אין הודעות

תמונת מצב
10/12/2012
ארוע אחרון
סה"כ לחודש 12/2012
סה"כ עונתי
34.5
34.5
131.2
271.2
נתוני עונת 2008-2009
נתוני עונת 2007-2008
נתוני עונת 2006-2007
נתוני עונת 2005-2006תודה למייק בן הר עבור המדידות והנתונים


.   .
FruitSens Inc. © 2005-2006.
zerospacer