WeatherLoony
ראשי  |  מפות נתונים  |  הגשם הבא  |  מחשבון  |  משקעים באל-רום  |  קישורים  |  Email


חורף 2009-2010: מה צפוי לנו?


הניסיון לחזות את אופיה של עונת משקעים כמוהו כגישוש באפלה. הסיבה לכך היא ריבוי הפרמטרים המשפיעים על התנהגות האטמוספירה (רובם כנראה עדיין אינם ברורים) והאינטראקציות ביניהם. ובכל זאת, בעזרת ניתוח של תופעות גלובאליות ומקומיות ניתן לעשות את הניחוש מעט יותר מלומד.

טמפרטורת פני הים
החורף הקרוב צפוי להיות מושפע מאל ניניו בעוצמה בינונית באוקיינוס השקט. תופעה זו קשורה לכמות משקעים גבוהה מהממוצע בארצנו.


אינדקס NAO
השירות המטאורולוגי הבריטי משתמש במודלים העונתיים שהוא מפיק לעונת החורף באינדקס NAO החזוי. השיטה מבוססת על מתאם סטטיסטי שנמצא בין האנומליה של טמפרטורת פני הים בצפון האוקיינוס האטלנטי בחודש מאילבין אינדקס NAO הממוצע בחורף העוקב. דגם האנומליה שנמדד השנה מתאים ל-NAO ממוצע חיובי בחודשים דצמבר, ינואר ופברואר, אם כי הדירות הקשר נמוכה ועומדת על 66% בלבד. NAO חיובי עלול להצביע על מיעוט משקעים במזרח הים התיכון אם כי שילוב של NAO חיובי ואל ניניו אפיין כמה מהשנים הגשומות ביותר בשני העשורים האחרונים (במיוחד 1991-2 ו-1997-8).

כתמי השמש

הפעילות האלקטרומגנטית על פני השמש נמצאת בשפל החל מחורף 2005-2006. שנת 2008 אף הוכרזה כשנה מעוטת כתמי השמש ביותר מזה כ-100 שנים. לתופעה זו עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על האקלים הגלובאלי במאה הקרובה עקב הקשר שנמצא בין פעילות השמש לבין היקף היווצרותם של עננים נמוכים על פני כדור הארץ. עם זאת, אין להניח כי מדובר באפקט קצר טווח ויש להמתין מספר שנים כדי להיווכח כיצד ישפיע השפל המתמשך בפעילות השמש על משטר המשקעים בישראל.


לסיכום
שקלול של שלושת הפרמטרים הנסקרים כאן מנבא עונת משקעים גשומה מהממוצע.
.FruitSens Inc. © 2005-2006.
zerospacer